site picture site picture
Vi har 12 månaders garanti från inköpsdatum på alla våra produkter.
Garantin gäller ej om skadan uppstått genom: en olyckshändelse efter det dufått varan, onormal användning, vanvård, att du låtit bli att följa
skötsel- och serviceanvisningar.
guarantee-batch

Vi är väldigt måna om att alla våra produkter ska vara säkra för ditt barn. Därför har vi bara dom bästa produkterna som har genomgått dem tuffaste testerna. Många utav våra produkter har gjort dubbla tester så att vi verkligen kan erbjuda den högsta säkerheten.

Viktigt: en nyckelkomponent för barnsäkerheten är att bilbarnstolen är korrekt monterad i enlighet med instruktionerna, och att bilbälte sitter fast på rätt sätt.

Med hänsyn till säkerheten och en korrekt utveckling av barnen har vi i flera år samarbetat med Institutet för Mor och barn, som är ett ledande institut av säkerhetsställning av produkter för spädbarn och barn. De flesta produkterna som finns att tillgå fick ett positivt yttrande från institutet Polen Centrum för Provning och Certifiering.

REKOMMENDATIONER